ارسال سفارش‌ها روزهای یکشنبه و چهارشنبه است.
راهنمای ثبت سفارش

راهنمای ثبت سفارش

  • بعد از ثبت سفارش یک پیامک و یک ایمیل که در آن شماره سفارشتان نوشته شده دریافت می‌کنید که به معنی ثبت موفق سفارش شماست.
  • سفارش‌های خوش‌کنک روزهای یکشنبه و چهارشنبه‌ی هر هفته( به جز روزهای تعطیل) ارسال می‌شوند.
  • سفارش‌هایی که بعد از ساعت ۱۱ صبح روز قبل از ارسال ثبت شوند، ارسال‌‌ آنها روز بعد نیست و در نوبت بعدی ارسال می‌شوند.
  • چنانچه میخواهید سفارشتان در روز و ساعت خاصی به دست شما برسد، موقع ثبت سفارش در باکس توضیح اختیاری، درخواستتان را بنویسید.
  • هزینه‌ی پیک و پست ۵۰ هزار تومان است که مبلغ آن به سفارش شما اضافه می‌شود.